Tiktaktest

Enostavno in zabavno preverjanje znanja.

Tik tak testiraj svoje znanje

Enostavno in zabavno preverjanje znanja.

Tik tak testiraj svoje znanje

Vpisovanje nalog
Učiteljeva lastna zbirka nalog
Vpisovanje Vpisovanje
Učitelji lahko v sistem vpisujejo lastne naloge in jih nato uporabljajo pri sestavi svojih testov. Omogočeno je shranjevanje nalog izbirnega tipa, kjer je pravilen en ali več ponujenih odgovorov. Učiteljeve naloge so shranjene v njegovo zbirko nalog, posamezno nalogo pa lahko po lastni presoji ponudi tudi drugim učiteljem, ki uporabljajo sistem. Na ta način Tiktaktest med učitelji omogoča in spodbuja izmenjavo nalog.
Specifike razreda in posameznika
Učitelji lahko v Tiktaktestu sestavljajo individualizirane teste glede na svoje strokovne izkušnje in potrebe posameznega razreda. Tako gradivo ima nekaj prednosti. Gradivo je bolj celostno usklajeno z ravnjo obvladanja snovi posameznika, na ravni razreda pa upošteva specifike učnega procesa. Ob koncu šolskega leta so standardi, ki jih morajo šolarji doseči, za vse enaki, pot do tega cilja pa je ustreznejša z individualiziranim pristopom.
Vpisovanje Vpisovanje