Tiktaktest

Enostavno in zabavno preverjanje znanja.

Tik tak testiraj svoje znanje

Enostavno in zabavno preverjanje znanja.

Tik tak testiraj svoje znanje

Pregled rezultatov
Pregled rezultatov
Rezultati Rezultati
Ob vsakem reševanju nalog Tiktaktest shrani odgovore in ob koncu reševanja šolarjem prikaže informacije o doseženih rezultatih. Šolarji imajo tako na voljo hiter pregled nad lastnimi rezultati, kar omogoča pravočasno zaznavanje vrzeli v znanju in njihovo odpravljanje.
Spremljanje napredka
Redna uporaba omogoča spremljanje lastnega napredka pri poznavanju in obvladovanju vsebin. Hitra povratna informacija daje šolarjem možnost takojšnjega vpogleda v lastne napake ter pregled in nadzor nad potekom lastnega napredovanja.
Rezultati Rezultati
Anonimna primerjava
Rezultati Rezultati
Šolarji lahko z anonimno primerjavo vrstniških rezultatov s svojimi lastne dosežke umestijo v širši kontekst.
Povratna informacija učiteljem
Učitelji s pregledom rezultatov na ravni razreda ali šolarja lažje spoznajo močna področja in vrzeli v znanju. Ker je pregled rezultatov vedno aktualen, lahko čas za razlago in usvajanje učnih vsebin bolje izkoristijo. Hitra povratna informacija omogoča učitelju pravočasno zaznavanje učnih težav in primerno ukrepanje, preden slabe ocene vplivajo na nadaljevanje izobraževanja.
Rezultati Rezultati