Zgodovina sprememb

Verzija: 140426

datum: 26. 4. 2014, avtor: Benjamin Kralj

# nadgradnja (verzija): izpis verzije sistema

Verzija: 140425

datum: 25. 4. 2014, avtor: Benjamin Kralj

# manjši popravek (novice): izpis kategorij novic premaknjen pod naslovom; izpis datuma novice pri pregledu kategorije
# manjši popravek (reševanje): shranjevanje časa reševanja posamezne naloge

Copyright © 2010-2020 - Tiktaktest TM ®.2020-10-21 07:29:293.238.4.24